Gospina Krunica

Krunica je u rukama. Uzmi križ krunice, poljubi ga i prekriži se uz riječi:

† U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.

APOSTOLSKO VJEROVANJE:
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; i odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

 

Potom na prvo zrno moli:
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

 

Na tri nova zrna moli:
Zdravo Marijo milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus - *koji neka nam umnoži vjeru.
Sveta Marijo, Majko Božja moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.

I tako na drugo, pa na treće zrno uz nove zazive:
2. - *koji neka nam učvrsti ufanje
3. - *koji neka nam usavrši ljubav

 

Na slijedeće zrno moli:
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda u vijeke vjekova. Amen.

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.

 

Na svako slijedeće veliko zrno (ili slika Gospe, Isusa, i sl.) moli Očenaš.
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

 

Nakon toga moli se deset Zdravomarija.
Četiri su velika otajstva krunice koja obuhvaćaju život Isusa i Marije:
Radosna otajstva, Otajstva svjetla, Žalosna otajstva, Slavna otajstva.
(*Nakon Zdravo Marije nadodaješ zazive prema otajstvu koje moliš.)

Naprimjer - Radosna otajstva:
Zdravo Marijo milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus - *Koga si Djevice po Duhu Svetom začela.
Sveta Marijo, Majko Božja moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.


(Svaku deseticu) - na deseti put molitve Zdravomarijo nadodaje se još:
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda u vijeke vjekova. Amen.

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.

 

Na kraju krunice molimo (slika Gospe, Isusa i sl.):
Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapimo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

 

† † †

RADOSNA OTAJSTVA
ponedjeljkom i subotom
1. Koga si Djevice po Duhu Svetom začela
2. Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila
3. Koga si Djevice rodila
4. Koga si Djevice u hramu prikazala
5. Koga si Djevice u hramu našla

† † †

OTAJSTVA SVJETLA
četvrtkom
1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio
2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio
3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao
4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio
5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

† † †

ŽALOSNA OTAJSTVA
utorkom i petkom
1. Koji se za nas krvlju znojio
2. Koji je za nas bičevan bio
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio
4. Koji je za nas teški križ nosio
5. Koji je za nas raspet bio

† † †

SLAVNA OTAJSTVA
srijedom i nedjeljom
1. Koji je od mrtvih uskrsnuo
2. Koji je na nebo uzašao
3. Koji je Duha Svetoga poslao
4. Koji je tebe Djevice na nebo uzeo
5. Koji je tebe Djevice na nebu okrunio